Contacte

Direcció

Travessia del teatre 2 08650, Sallent

Telefon

638315160

Email

info@solarnet.cat

Inversors

L’inversor solar s’encarrega de convertir l’energia recollida a través de les plaques solars (en forma de corrent continu) en electricitat útil (corrent alterna).

Wind energy flexible

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. Ut elit.

Solar As a Service

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit.

Quins tipus d'inversors solars existeixen?

Tots els inversors solars del mercat converteixen el corrent continu en corrent altern, però en podem distingir diferents tecnologies:

Inversor String

És considerat l’inversor estàndard. És conegut com l’inversor centralitzat o «de cadena», on cada panell solar es connecta en sèrie i l’energia s’envia a un únic inversor. Són l’opció més econòmica i normalitzada, així que té un manteniment senzill, són fàcils de trobar i reconèixer. És ideal per a habitatges amb teulades que reben sol durant tot el dia.

Microinversor

Aquest tipus d’inversor es situa a cada placa de forma distribuïda. Són més eficients que els string, però més difícils de reparar perquè s’instal·len a coberta. Són ideals per maximitzar la producció.

Optimitzador de potència

És un complement al clàssic inversor string; considerat un terme mitjà entre el clàssic i microinversor. Igual que l’anterior, s’instal·la individualment a cada placa solar, amb la diferència que envia l’energia a un inversor centralitzat. Permeten controlar cada placa per separat i són més econòmics que els microinversors. Tot i això, el seu us encareix el preu de la instal·lació.