Contacte

Direcció

Travessia del teatre 2 08650, Sallent

Telefon

638315160

Email

info@solarnet.cat
// servei administratiu
Tramitació de subvencions

El nostre departament tècnic gestionarà la legalització de la instal·lació solar fotovoltaica. Sense aquest tràmit no instal·lació no es pot connectar a la xarxa, i tampoc poc estar acollida la compensació d’excedents ni pot optar a cap tipus de ajuda o subvenció. 

A SOLARNET legalitzem les instal·lacions de forma àgil i ràpida per tal que l’usuari final pugui beneficiar-se de l’energia produïda de la seva instal·lació solar fotovoltaica i de totes les bonificacions en que es pugui acollir, i així a amortitzar la inversió abans.

servicebox
IDENTIFICACIÓ D'AJUDES

Localització d’ajudes i subvencions.
Identificació de les línies de finançament
Informe de requisits i criteris.

servicebox
ELABORACIÓ DEL PROJECTE

Elaboració de l’esborrany inicial. 
Memòria tecno-econòmica.
Documentació addicional.

servicebox
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Presentació de la sol·licitud .
Recepció d’acusament de rebuda.

Seguiment i confirmació.

servicebox
JUSTIFICACIÓ I COBRAMENT

Acceptació de la subvenció concedida.
Justificant de la resolució esmentada. Gestió al client davant el cobrament.

// servei app
Control del consum fàcil i ràpid

Mitjançant la aplicació instal·lada en el teu dispositiu mòbil podràs visualitzar i gestionar el teu consum de forma fàcil, ràpid i còmodament. Simplement amb un click.

 

Cada marca de inversor disposa d’una aplicació per tal de poder consulta quina és la producció d’energia solar fotovoltaica que hi ha en cada instant i així poder-la utilitzar pel que sigui necessari.

// servei legalitzacioins
Legalitzar per compensar

El nostre departament tècnic gestionarà la legalització de la instal·lació solar fotovoltaica. Sense aquest tràmit no instal·lació no es pot connectar a la xarxa, i tampoc poc estar acollida la compensació d’excedents ni pot optar a cap tipus de ajuda o subvenció. 

A SOLARNET legalitzem les instal·lacions de forma àgil i ràpida per tal que l’usuari final pugui beneficiar-se de l’energia produïda de la seva instal·lació solar fotovoltaica i de totes les bonificacions en que es pugui acollir, i així a amortitzar la inversió abans.

// servei instal·lacions
Instal·lacions solars Personalitzades

Realitzem instal·lacions solars fotovoltaiques per empreses i vivendes, escoltant els nostres clients i empatitzant amb les seves necessitats reals. Buscant sempre la millor solució per cada cas concret.

// servei maneniment
Manteniment amb certificació