Contacte

Direcció

Travessia del teatre 2 08650, Sallent

Telefon

638315160

Email

info@solarnet.cat

Projectes integrals

Renova la teva instal·lació d’il·luminació interior i/o exterior i comença a estalviar!

Realitzem una auditoria energètica de les teves instal·lacions per tal de revisar l’estat i fer-te una proposta de millora, la qual es basarà en proposar una reubicació/substitució de les fonts d’il·luminació actuals per unes de nova generació d’alta eficiència (LED o altres), instal·lació de detectors de presència, mecanismes de programació, o fins i tot sistemes de control centralitzats, reguladors de flux lluminós.

Tot plegat avalat amb estudis d’il·lumincació i realitzat per especialistes amb les màximes garanties d’estalvi, qualitat i seguretat.

El servei es completa amb la optimització de la teva factura elèctrica, amb ofertes personalitzades de subministrament, assessorament en tarifes, optimització de potències contractades i reducció del consum de reactiva mitjançant propostes d’instal·lació de bateries de condensadors.

Serveis

Oferim un servei integral en totes les nostres instal·lacions: des de l’assessorament tècnic, disseny, instal·lació, legalització i posta en marxa de qualsevol projecte d’instal·lació industrial.

Manteniment

Portem a terme el manteniment global de totes les instal·lacions.

Experiència

Ens avalen més de 20 anys d’experiència en el sector de les energies renovables.