Contacte

Direcció

Travessia del teatre 2 08650, Sallent

Telefon

638315160

Email

info@solarnet.cat

Si hi ha una possible beneficiada de la nova tarifa elèctrica, aquesta és l’energia solar. L’arribada de la nova factura vol canviar els hàbits dels consumidors i aquells amb plaques solars per a autoconsum poden sortir guanyant.

Les tres franges horàries poden beneficiar els usuaris d’energia fotovoltaica, ja que en les hores de més incidència és quan la llum és més cara. Repassem la posició d’alguns experts que ens expliquen com afecta la nova tarifa elèctrica a l’autoconsum.

Aprofitar les diferents potències

Rodrigo Ruiz, responsable de vendes de LG Solar, explica que la nova tarifa elèctrica afecta tots els usuaris domèstics amb menys de 15 kW, incloent-hi també a aquells que ja tenen plaques solars instal·lades. Si bé els habitatges unifamiliars estan incloses, sí que apunta que les grans xalets superen aquesta potència. 

 

Segons apunta l’expert de l’empresa de plaques solars, la nova tarifa busca adaptar nostre consum incrementant el cost del kWh i penalitzant com més es consumeixi. Malgrat l’increment que s’ha produït en el cost dels diferents trams, la nova tarifa ha reduït el cost del kW contractat. Amb el nou sistema el peatge de potència passa dels 38,04 € per kW contractat als 32,31 € per kW.

Un altre aspecte interessant pels usuaris de plaques solars és la possibilitat de contractar dues potències diferenciades. Aquesta potència independent està pensada per si tens un vehicle elèctric i poder carregar a la nit, però també és útil per a les bateries, ja que podrem tenir una potència mínima per al període d’ús sense que ens costi tant.

En aquest joc amb les potències, Ruiz apunta que els usuaris amb ICP (Interruptor de Control de Potència) davant un alt consum se’ls tallarà, però els que no tinguin ICP veuran el seu sobreconsum en la factura.

La nova tarifa elèctrica també penalitza els excessos, per la qual cosa es recomana aprofitar per adaptar la potència de la manera més eficient.

Canviant l'orientació de les plaques

«quan més genera l’energia solar, és en el període més car, el que abaratirà molt la factura»

-Francisco Valverde, consultor de el Grup Menta Energia i analista de el sector elèctric.

A les hores punta del matí i la tarda el cost és molt elevat, però també en aquestes franges és quan hi ha molt sol, de manera que les plaques solars ajudaran a compensar. 

Sobre els horaris triats, Valverde explica que han apostat per franges que serveixin per a estiu i hivern. Sobre aquestes franges, els experts creuen que si l’energia fotovoltaica segueix creixent i acaba convertint-se en font principal, podrien passar de cap a vall.

Ruiz indica que l’estalvi aconseguit també depèn de la instal·lació fotovoltaica, les condicions climàtiques o la localització. Un dels factors per aconseguir una major eficiència és l’angle en el que incideix la llum. I aquí és on la nova factura elèctrica pot canviar la manera en què es pot instal·lar les places. Fins ara es va instal·lava principalment orientades al sud, ja que així es va generar el pic màxim durant més temps. Però amb els nous trams, les plaques solares podrien instal·lar-se cap este o el oest, en funció de les franges. Una nova orientació per intentar aprofitar millor els pics del matí i la tarda.

La nova tarifa elèctrica tindrà un gran impacte. No només en la nostra factura, sinó que també en els hàbits. Així doncs, l’autoconsum i l’energia fotovoltaica poden sortir guanyant.

2 Comentari

  1. Teresa LM

    si pogues em desconnecataria de la xarxa elètrica i no pagaria res

Escriu el teu comentari

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *