Contacte

Direcció

Travessia del teatre 2 08650, Sallent

Telefon

638315160

Email

info@solarnet.cat

En les instal·lacions solars fotovoltaiques es generen moltes pèrdues per diferents factors  (caigudes de tensió del cablejat, pols o brutícia en els mòduls, temperatura dels mòduls, …) que fan reduir el rendiment total de la instal·lació.

Una de les pèrdues que s’ha tenir en compte és la ubicació dels panells solars, que en molts casos ve determinada per la teulada on s’han d’instal·lar el sistema solar fotovoltaic. Aquesta coberta tindrà una inclinació o orientació fixe, que difícilment es podrà adapta per busca la posició òptima per extreure’n el màxim rendiment o que les modificacions que s’haurien de fer encareixen el preu final i fan inviable la adaptació.

Per determinar les pèrdues de radiació solar per orientació i inclinació diferents a la òptima, s’utilitzen programes de càlcul. Però també es disposa d’uns diagrames on es pot determina de forma fàcil i ràpida les pèrdues que tindrà la instal·lació.

En la imatge veiem les pèrdues dels mòduls són d’uns 5%. La seva orientació és d’uns 40º respecte el sud i una inclinació 30º.   

  • La líni radial representa l’azimut α , la orientació respecte el sud.
  • Els cercles concèntrics representen diferents angles d’inclinació β del mòdul, en increments de 10º respecte a la horitzontal.
  • A cada una de les àrees identificades mitjançant diferents colors li correspon un percentatge de pèrdues, des de el 0% fins el 70%.

Valorem les pèrdues

Les pèrdues per una mala orientació dels mòduls solars fotovoltaics s’estima que és de 0,08% de la radiació per cada grau de desviació respecte a la posició òptima que correspon amb un azimut 0º, es a dir, a estar orientats el sud.

Les pèrdues per una mala inclinació dels mòduls solars fotovoltaics s’estima que és de 0,02% de la radiació per cada grau de desviació respecte a la inclinació òptima que correspon segons la latitud on s’han d’ubicar els mòduls solars.

En qualsevol cas, hem de ser conscients que qualsevol desviació respecte a la orientació i inclinació òptimes suposa una determinada pèrdua per radiació, que s’ha de valor i tenir en compte.

Normalment, desviacions de fins uns 20º respecte a la orientació sud (o nord a l’hemisferi sud) no afectaran sensiblement en la quantitat de energia solar captada. D’igual forma, variacions de ±10º respecte l’angle d’inclinació òptim no afectaran sensiblement el rendiment.

1 Comentari

  1. Aleix Ferran

    Casa meva esta molt ben orientada pero la teulada té molt poca inclinació, poder menys de 15 graus, però veig que no influeix massa en el rendiment…

Escriu el teu comentari

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *