Contacte

Direcció

Travessia del teatre 2 08650, Sallent

Telefon

638315160

Email

info@solarnet.cat

Tots els mòduls solar fotovoltaics tenen una potencia màxima pic. Aquesta potencia s’ha obtingut amb unes condicions estàndards ‘STC’

Condicions estàndards de mesura STC

Pot obtenir-se a partir de la informació característica que, conjuntament amb el mòduls, ha de subministra el fabricant. Aquesta informació esta formada pels valors d’alguns paràmetres de mesura en les anomenades condicions estàndards de mesures.

Els paràmetres mesurats en les condicions estàndards son els següents

  • Irradiació G=1.000W/2
  • Espectre AM = 1,5
  • Temperatura 25ºC

Que passa durant l'estiu si hi ha més de 25º?

Sorprenentment (i poder el contrari al que a priori podem pensar), els mòduls solars fotovoltaics disminueixen el seu rendiment quan la seva temperatura augmenta. Aquest fet li passa a tots els semiconductors.

La temperatura afecta a les plaques

La temperatura afecta als mòduls solars de la següent forma

En els panells de silici, el voltatge disminueix a rau de 2,3×10-3V/ cèl·lula i cada 1ºC que s’incrementa per sobre de 25ºC. No obstant, la intensitat augmenta 1,5×10-6 A/cm2 i per cada 1ºC que sobrepassi als 25ºC.    

A la pràctica, diem que la potencia del panell disminueix un 0,5% per cada grau d’augment de la temperatura de la cèl·lula per sobre del 25ºC.

Els fabricants de les cèl·lules solars faciliten ,dins de les característiques de cada panell, uns coedicions que representa com afecta la temperatura als paràmetres elèctrics del mòdul solar, es a dir, la tensió, la corrent i la potencia. Aquests coeficients son:

  • Β : coeficient de temperatura de la corrent de curtcircuit ISC
  • α : coeficient de temperatura de la tensió de circuit obert  VO
  • γ:  coefient de temperatura de la potencia PM

Aquest coeficients són importants per poder realitzar un correcte dimensionament de la instal·lació solar fotovoltaica i determinarà el nombre de panells connectats en sèrie i paral·lel i la potencia màxima que podrà suporta l’inversor.

1 Comentari

  1. Gemma

    doncs així tot influeix una miqueta, s’haurà de tenir en compte

Escriu el teu comentari

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *