Contacte

Direcció

Travessia del teatre 2 08650, Sallent

Telefon

638315160

Email

info@solarnet.cat

L’energia solar te el seu origen en les reaccions termonuclear de fusió que tenen lloc en el nucli del sol. Aquesta energia és una energia electromagnètica o de radiant que es desplaça en el buit en forma d’ones electromagnètiques per l’espai fins arribar a la Terra.

Les ones electromagnètiques conformen un espectre solar amb diferents longituds d’ona (0,3µm ‘ultraviolada’ y 3µm ‘infraroig’). La longitud d’ona visible es troba entre , 0,38 i 0,78µm, però la resta de radiació que no es visible conte 40% de la radiació i al ser una quantitat importat d’energia també s’ha de tenir en compte.

Una part molt important de la energia solar que arribar des del sol fins a la Terra, no es pot aprofitar. Al travessar la atmosfera, la radiació solar sofreix un considerable debilitament reduint fins a 1.000W/m2 , això es degut a tres causes.

  • Reflectida pels núvols.
  • Difusa o dispersada per les partícules en suspensió.
  • Absorbida per la atmosfera per l’ozó O3, per vapors d’aigua i diòxid de carboni CO2.

Només arribar un 47% de l’energia solar a la superficie de la terra.
– Aprofitem-la bé

Energia Solor aprofitable

En la següent gràfica es mostra la distribució de pèrdues de l’energia solar.

La radiació sobre la superfície de la terra consta de tres fenòmens

  • Radiació directe, que arribar a la terra.
  • Radiació difusa a causa de la dispersió atmosfèrica.
  • Radiació albedo a causa del reflexa del terra.

Un cop radiació solar arribar en els mòduls fotovoltaics, aquests s’encarreguen de transformar-la en energia elèctrica.

1 Comentari

  1. James Joes

    Si es pugues aprofitar tota l’energia seria la increible

Escriu el teu comentari

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *